Hướng dẫn - chia sẻ

Bài viết mẫu

Bài viết mẫu

05-07-2017
09:44
( 0 ) Bình luận

tóm tắt

Hướng dẫn cụ thể trồng hoa tulip

Hướng dẫn cụ thể trồng hoa tulip

25-02-2017
10:07
( 0 ) Bình luận

THEO VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ TRUNG TÂM NC& PT HOA, CÂY CẢNH

Điều kiện để có một củ tulip chất lượng và cho ra hoa đẹp

Điều kiện để có một củ tulip chất lượng và cho ra hoa đẹp

25-02-2017
10:05
( 0 ) Bình luận

Sau khi các củ giống hoa tulip đã được thu hoạch vào mùa hè, một bông hoa mới sẽ phát triển bên trong củ giống đó. Điều này xảy ra ở các giai đoạn khác nhau.